Лиляна Павлова, министър за председателството на ЕС:
Младите трябва да участват в дебата за бъдещето
.
.
.