Домакинствата в еврозоната пестят 12,2 процента от доходите си

today.com
.
.
.