80 на сто от ромите в ЕС са в риск от бедност

Крум Стоев
Делът на младите роми (между 16 години и 24 години), които не работят и не учат, остава много висок спрямо общите нива.
.
.
.