Продава се курортът с най-голямата закрита тропическа гора

.
.
.