Първи сме в света по инвестиционни сделки с имоти

Бойко Кичуков
Продажбата на „Сердика център” през миналата година беше сред големите сделки с бизнес имоти у нас.
.
.
.