Минало, настояще и бъдеще от хартия в НДК

Тази творба се нарича „Дърветата от сънищата”.
.
.
.