Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация:
Роми и хомосексуални се оплакват от език на омразата в медиите
Десетки са постановените решения в полза на хората с редки болести

.
Визитка
Ана Джумалиева е магистър по право, доктор и доцент по научна специалност „Международно частно право”. Преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Завършила е курс по права на човека на Женевската академия за международно хуманитарно право. Има над 60 научни публикации в областта на международното морско право, правата на човека и антидискриминацията.
.
.
.