Заобиколени сме от пропаганда за спасители, обещаващи чудеса
Когато обществото е много изплашено, то започва да се опира на ирационални ориентири

Политика
Когато хората не могат да намерят рационална надежда, се насочват към ирационалното. А то е свързано с необясними явления.
.
.
.