Васил Велев*
Влизането в еврозоната ще намали лихвите

Крум Стоев
Поради демографски причини работната сила у нас намалява с 50 000 всяка година независимо от миграцията
.
.
.