Тенденции
Майчинство или кариера?
Различни програми целят да подпомогнат жените да се върнат по-рано на работа

Политика
Повечето работещи и образовани жени днес са изправени пред дилемата майчинство или кариера.
.
.
.