На трима трудоспособни се пада по един пенсионер
Най-висок е делът на възрастното население във Видин, най-нисък – в София

Политика
Процесът на застаряване на населението у нас е по-голям сред жените, отколкото сред мъжете.
.
.
.