Сред страните с най-малко молове в Европа сме

Политика
У нас се падат 103 кв. м брутна отдаваема търговска площ на 1000 души население.
.
.
.