Всеки пети е готов да плати до 25% от парите за санирането

Политика
.
.
.