Консулт. Коментарът на Даниел Панов
Данъчната оценка да отразява пазарната цена на имота
Реализираме седем проекта за около 30 милиона лева

Инж. Даниел Панов e кмет на Велико Търново.
.
.
.