България загубила мозъци за 25 млрд. лв.
Тези пари са похарчени за образованието на българи, които работят и плащат данъци в чужбина

Бойко Кичуков
Образователният министър Красимир Вълчев посочи, че от дисбаланса на пазара на труда страда цялото общество.
.
.
.