Чудеса
Троянската „Богородица” лекува безплодие и недъзи
Иконата сама намерила мястото си в светата обител, през XIX век спира епидемии от чума и холера, от 2001 г. рони благоуханни сълзи

eurotups-bg.com
Вече четири века „Троянската Богородица” дарява изцеление.
.
И мюсюлманите вярват в нейната сила
Иконата на Божията майка получава своето име през VIII век, когато във Византия бушувала иконоборческата ерес, поддържана от Лъв III Исавър (680 - 741 г.). По това време в Сирия живеел Йоан Дамаскин (680 - 741 г.), висш сановник в двора на дамаския халиф,  който изобличавал еретиците. Това довело до яростта на императора и той злепоставил Йоан Дамаскин. Халифът заповядал да отсекат дясната ръка до китката на преподобния Йоан и за назидание да я окачат на градския площад. Свети Йоан измолил отсечената си ръка, допрял я към китката си и паднал на колене пред иконата на Божията майка. След дългата молитва той задрямал и тогава му се явила Божията майка, която му казала:„Ето ти си здрав. Труди се прилежно с изцелената си ръка за славата Божия!” Когато свети Йоан се събудил, видял ръката си невредима. От благодарност за станалото чудо той поръчал да прикрепят към иконата на Божията майка сребърно изображение на отсечената ръка. Така иконата получила названието „Троеручица”.

Скоро след това свети Йоан се отправил към Атон заедно с иконата, която останала в Хилендарския манастир. Тя бързо се прочува с чудесата си и дори турци са свидетелствали, че са виждали нощем жена, която бди над стените на Света гора. Нейни копия се разнасят из целия православен свят, но далеч не всички притежават чудотворческата сила на оригинала.
.
.
.