На фокус
Джурканица с номерца
Експериментът с нервите на родителите на кандидат-първолаците се изроди в лотария

Ивайло Цветков
.
На външното оценяване след 7-и клас. Повече шестици по математика, по-малко по български
Променят формата на изпитите след четвърти и седми клас

Стела Маринова

От 55 289 явили се седмокласници 6285 са изкарали отлични оценки на външното оценяване по математика. Те са с 2428 повече спрямо миналата година, когато шестиците са били 3857. По български език и литература пък тази година между 57 и 65 точки имат по-малко деца. Те са само 1559, докато за 2017 г. техният брой е бил 3304. Това стана ясно, след като от МОН обявиха резултатите.

Броят на учениците, които са

получили слаби оценки

е нараснал и по двата предмета. По български език границата от 16 точки, които са необходими за среден, не е премината от 8166 деца. През 2017 г. те са били с 405 по-малко (7761). По математика слаби оценки са получили 13 533 ученици, докато за изминалата година те са били 12 869.

Броят на седмокласниците, които са събрали максималния брой точки (65), е намалял и по двата предмета. По математика те са само 68, докато предната година са били 251, а по български - едва 3 (при 6 за 2017 г.). Броят на учениците с минимален брой точки е нараснал. По български те са 151 (от 105 през 2017 г.), а по математика - 151 (от 182 миналата).

От министерството отбелязват, че средният резултат от първия модул по български език и литература е 32,60 т. (от 65), докато за миналата година е бил с 2,07 повече (34,67). Обратното е по математика, където учениците са постигнали по-добри успехи на задължителния модул.

Тази година средният успех е 30,43 т.

а през 2017 г. са били 28,52. Във втория модул се забелязва, че учениците са подобрили леко постиженията си. За 2018 г. средният успех по български език и литература е 19,38, докато за 2017-а е 19,05. По математика пък от 8,67 т. се е покачил на 10,26. И на двата изпита по региони най-висок среден успех имат учениците от София-град, а най-нисък - тези от Сливен. Също така от МОН отбелязват и по двата предмета повече добри и много добри оценки, както и факта, че повече седмокласници работят по втори модул по БЕЛ.

При четвъртокласниците се наблюдава подобрение на средните резултати по всички предмети от външното оценяване. По български език и литература тази година са те са изкарали средно 75,65 т. (при 100 максимални). За сравнение през 2017-а са били близо до 70, а през 2016 г. - под тази граница. За четвъртокласниците най-труден се е оказал 5-и въпрос, който е свързан с текста, към който трябва да отговарят на въпроси. Само 37,64% от учениците са получили максималния за задачата брой точки (2 т.), 1 т. (29,59%) се изравнява с процента на неотговорилите (28,99%). По математика четвъртокласниците са постигнали среден резултат от 71,57 т., като най-неуверени са при геометричните задачи - с най-ниска постижимост е задача №14. По „Човекът и обществото” и „Човекът и природата” имат среден успех над 81 т., съответно 81,33 и 81,84.

От МОН обмислят разработване на нов формат на НВО. В 7-и клас той ще измерва постигнатото в целия прогимназиален етап и в същото време ще е насочен към оценка на функционалната грамотност, докато при четвъртокласниците акцентът ще се измести към оценката на индивидуалните ученически постижения и сравняването им по успех.
.
.
.