Войната за черешите
Изкупуват само едрите плодове в Кюстендилско, дребните отиват в казана за ракия

БТА
Производителите са недоволни от предложените ниски изкупни цени.
.
.
.