Британски компании са инвестирали у нас над €2,6 млрд.
Вложенията са предимно към секторите на информационните и комуникационни технологии и на услугите

МЕ
Александър Манолев, зам. министър на икономиката.
.
.
.