Консулт. Коментарът на Стоян Маринов
Посрещаме 5,3 милиона туристи през лятото
Очакваме повече французи и белгийци, но спад при руския пазар

Проф. Стоян Маринов е декан на катедра „Управление” в Икономическия университет във Варна и член на УС на Варненската туристическа камара
.
.
.