Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни:
Трябва да се намери общо решение на проблема

.
.
.