Последиците от нещастието му вече не могат да бъдат удържани в границите на по-бедните страни
Светът става все по-жесток
Миграцията е възприемана от мнозина като заплаха, но тя ще влее нова кръв в държавите със застаряващо население

.
.
.