На село, у София
Трябва да плащаме, за да не превърнем столицата в провинция, задръстена от безхаберници и трошки

Ивайло Цветков
.
.
.