Закон и ред
Злите сили във всяко общество са жив барометър за състоянието му

.
.
.