Влагаме по 13 млн. лв. на ден в банките
106 млн. изтеглени за жилища, други 119 млн. за пазаруване за месец

Политика
Домакинствата държат на депозит над 48 млрд. лева.
.
.
.