Учениците с трудови договори при дуално обучение

Дуалното обучение е предимно по професии, които не се водят престижни, но от които бизнесът има нужда и за тях винаги има свободни работни места.
.
.
.