Парламентът прие 92 закона от началото на годината
Най-препитвани от депутатите са министрите Владислав Горанов и Николай Нанков

Бойко Кичуков
От началото на годината пленарните заседания са били общо 83, като 3 от тях извънредни.
.
.
.