Д-р Мая Рашева, директор на ЦСМП-Варна, пред в. „Монитор”:
Спешната помощ е голяма школа за младите медици

.
.
.