Версии
Чл.кор. професор Васил Николов, археолог в НАИМ: Маята и ралото са открити в София
Слатина е било селището на първите земеделци на континента

.
Визитка
Васил Николов е роден през 1951 г. в Бяла Слатина. През 1976 г. завършва история в Софийския университет, през 1982 г. става доктор по история, а през 1998 г. - доктор на историческите науки. От 1999 г. е професор, а от 2014 г. - член-кореспондент на БАН. Негови открития са неолитното селище в квартал „Слатина” и праисторическият солодобивен център в Провадия. Автор е на 11 самостоятелни и колективни монографии и на над 220 статии и студии в български и чужди научни издания.
.
.
.