Сашка Габровска, шеф на Столичния дом за радостни обреди:
Ако семейството е без брак, е безотговорно към децата

Сашка Габровска
.
.
.