Корабостроителницата в Русе опоскана, никой не я иска
.
.
.