Памперс гении
След като натъкмим кучетата като пеленачета, ще закичим на врата на всеки пушач пепелник
.
.
.