Ще има ли сделка без споразумение?
Нека да видим кое е положителното и кое най-лошото при различните варианти
.
.
.