Според него инвестицията му бързо ще се изплати
Абонат надхитри Топлофикация
Веселин Маноилов намалил в пъти консумацията в дома си

Веселин Маноилов живее в стара кооперация в центъра на София.
.
.
.