Спират кражбите на вода
ВиК слагат уреди за контрол, засичат от автомобил

Политика
Досега загубите от кражбите на вода се поемаха от добросъвестните клиенти.
.
.
.