Добромир Ганев, председател на Националното сдружение „Недвижими имоти”:
За три години жилищата поскъпнаха с 25-27 на сто
Прогнозирам спад в цените не по-рано от втората половина на 2019 година

Добромир Ганев
.
.
.