Неочаквана конкуренция
Хибридният автомобил има повече изгледи за развитие до 2030 година от изцяло електрическия

Toyota Prius е един от най-популярните съвременни хибриди за масова употреба..
.
.
.