Не спира потокът от хора пред вилата на сопраното на всички времена
Полуостров Сирмионе и оптимистичната тъга по Мария Калас
Оперната звезда се опиянявала от замъци, кипариси и маслинови горички

Полуостров Сирмионе.
.
.
.