Десислава Нешева, генетик от Катедрата по медицинска генетика в МУ-София:
Имаме най-близки гени с унгарци и италианци
Славянският принос във формирането на съвременните българи е много малък. Балканите са били миграционен път, през който са минавали много популации.

.
Визитка
Десислава Нешева е родена в София. Завършила е 22-ро СОУ „Георги Стойков Раковски” през 2001 г. с отличие и със стипендия „Георги Стойков Раковски”, златен медал за принос и отличие. Продължава обучението си в СУ „Св. Климент Охридски”, завършвайки бакалавър по молекулярна биология и магистър по генетика. Дипломант е към Катедрата по медицинска генетика. Успешно защитава докторантура на тема: „Характеризиране генетичните корени на населението по българските земи”, доктор по генетика през 2016 г. В периода 2011 – 2012 г. и 2015 – 2016 г. специализира в катедра по биология, еволюционна биология и палеонтология на Флорентинския университет, Флоренция, Италия.
.
.
.