Избрано
Боговете никога не са си тръгвали
Пулсиращи светлини влизат в кадър
.
.
.