София ще налага ипотеки на лошите стопани
Общините стават съсобственици на сгради паметници на културата

Политика
Столична община ще започне да санкционира собствениците, които силно са занемарили имотите си.
.
.
.