Скандали
Фирма, изсмукала 5 млн. за Рила, посяга към птиците
Поръчка дава 17 млн. лева, за да се проверят местообитанията им, кандидатите – до един с неизрядни документи

Обобщението от работата на един от кандидатите е, че е взел 5 млн. лева за план за управление на Рила, който така и остава само на ниво проект.
.
.
.