Нека да е лято
Ваканцията свърши и световните лидери напомниха за себе си. Каква скука само!

Ивайло Цветков
.
.
.