Не свинска, а дяволска опашка
Липсата на отговорност не може и не трябва да е оправдание за никого

.
.
.