VIP кочинка
На дъното на външния клозет няма как да падат звезди

Ивайло Цветков
.
.
.