Чалга, реклама и още нещо
Псевдоинтелектуалци изпъплиха от забравата на крилете на омразата
.
.
.