Археологът проф. Николай Овчаров
За пръв път навлизаме в бедняшкия квартал на Перперикон
Три бронзови и медни кръстове открихме през този сезон

.
Визитка
Николай Овчаров е роден на 19 юли 1957 г. във Велико Търново. Завършва история в СУ през 1981 г. Защитава докторат през 1985 г. на тема „Образът на човека в българското средновековно изкуство VII-XIV век”. От 1994 г. е старши научен сътрудник II степен в Археологическия музей към БАН. През 1998 г. защитава научната степен „доктор на науките” с дисертация на тема „Вардарска Македония през XIV в. и мястото на Охридската област в нея”. Преподавател в Славянския университет (1995 - 1999) и в Нов български университет (1999 – 2002). Автор на 14 научни монографии и на десетки популярни книги за българската история и археология. Популярен с прякора Българския Индиана Джоунс.
.
.
.