Терористичното съдържание ще се премахва от нета до час
.
.
.