Архиви
Арестуват Гаврил Кръстевич по пижама
Жена охранява задържания генерал-губернатор на Източна Румелия

Недялка Шилева охранява арестувания управник във файтона със сабя с ръка.
.
.
.