Шараните се ловят през лятото
Трябва да ровим в Гугъл, преди да си поръчаме риба на морето
.
.
.